Onze actuele prestaties

De energievoorziening is aan het veranderen en verduurzamen. Bekijk hier de laatste ontwikkelingen op het gebied van onder meer windenergie, zonne-energie en de groei van het aantal laadpalen in ons verzorgingsgebied.

2977
Zonne-energie
Status per 31-08-2020
Terug

Ontwikkeling zonne-energie

Zonne-energie is een vorm van duurzame energie die wereldwijd in opkomst is, ook in Nederland. Het gaat hierbij om verschillende vormen, van zonnepanelen bij consumenten op het dak tot grotere zonneweides. Regionale netbeheerders houden bij hoeveel capaciteit wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. In onderstaande figuur is te zien hoe zonne-energie zich ontwikkelt in de verzorgingsgebieden van Liander.

De delta in de periode Q2 2020 zijn het gevolg van een correctie in de gebruikte brondata. De toename is gerealiseerd in de periode Q3 2019 tot en met Q2 2020 (en dus niet alleen in Q2 2020).

Meer over zonnepanelen