Onze actuele prestaties

De energievoorziening is aan het veranderen en verduurzamen. Bekijk hier de laatste ontwikkelingen op het gebied van onder meer windenergie, zonne-energie en de groei van het aantal laadpalen in ons verzorgingsgebied.

11,7
Ontwikkeling groen gas
Status per 29-02-2020
Terug

Ontwikkeling groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Groen gas wordt nu vooral op grote schaal geproduceerd uit GFT-afval, rioolwater, mest en andere biomassastromen, een nieuwe ontwikkeling is kleinschalige productie van groen gas uit mest bij de boer op het erf.

Regionale netbeheerders houden bij hoeveel kubieke meter groen gas wordt ingevoed in het gasnet. In onderstaande figuur is te zien hoe de productie van groen gas zich ontwikkelt in de verzorgingsgebieden van Liander.