Materiële onderwerpen

Dit deel van het verslag bevat de uitwerking van de aspecten waarmee de materiële onderwerpen in verbinding staan.

Referentielijst voor materiële thema's in het jaarverslag

Veilig en gezond werken: Medewerkers - Veiligheid/Gezond en fit aan het werk
Leveringszekerheid: Klanten - Pijler 4: Excellent netbeheer
Veilige infrastructuur: Klanten - Pijler 4: Excellent netbeheer
Innovatieve oplossingen: Klanten - Introductie
Tevreden klanten: Klanten - Klantgemak
Faciliteren duurzame energieopwek: Klanten - Introductie/ Pijler 1: ondersteuning van klanten bij het maken van keuzes 
Opleiding en ontwikkeling: Medewerkers - Alliander als werkgever
Verantwoorde communicatie en voorlichting: Klanten - Klantgemak
Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten: Aandeelhouders en investeerders - Onze duurzame prestaties
Verantwoord investeringsbeleid: Aandeelhouders en investeerders - Hoe financiën en duurzaamheid samengaan
Corporate Governance en bedrijfsethiek: Corporate Governance
Welzijn op het werk: Medewerkers - Introductie/Gezond en fit aan het werk/Alliander als werkgever
Toegang tot energie: Sustainable Development Goals/Klanten - Introductie/Pijler 4: Excellent netbeheer
Privacy en veiligheid van gegevens: Risico's/Klanten - Pijler 3: digitalisering