Noot 57 Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

€ miljoen

2018

2017

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen

213

169

   

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

213

169

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen is met € 44 miljoen gestegen met name door een hoger resultaat uit de netbeheerder Liander en meetbedrijf Kenter.