Waterstofpilot Oosterwolde

We willen ons voorbereiden op een mogelijke toekomst met waterstof. Daarom is het zaak om nu te leren van wat er komt kijken bij het ontwerp van en investeringen in onze gas- en elektriciteitsnetten. In Oosterwolde gaan we starten met een pilot waarbij partners duurzaam opgewekte stroom bij een zonnepark omzetten in waterstof. De omzetting van groene stroom in waterstof bij zonneparken of onderstations kan helpen om netverzwaringen te voorkomen.