Flexmarkt Zuidplaspolder

In de Zuid-Hollandse regio Zuidplaspolder verwachten we een tekort aan transportcapaciteit, congestieproblemen genaamd. Nieuwe woningen worden gebouwd en tuinders willen hun bedrijven uitbreiden. Dit leidt tot extra vraag naar capaciteit. Eén van de oplossingen zien we in een flexibiliteitsmarkt, of: flexmarkt. Hiermee proberen we vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen. Dit kan door het verbruik van elektriciteit te verplaatsen naar een ander moment. Ook kan energie tijdelijk opgeslagen worden. Zo ontstaat de gewenste flexibiliteit en kunnen pieken in het net worden verminderd of voorkomen. De aanbesteding voor een aggregator is in 2019 gegund.