Warmtenet Zaanstad

In december 2019 is het eerste open warmtenet van Nederland - in Zaanstad-Oost - gestart met warmtelevering. Het warmtenet voorziet zo’n 2.200 huizen en bedrijven in Zaanstad van duurzame en betaalbare warmte. Het net is gerealiseerd door Warmtenetwerk Zaanstad B.V. en benut restwarmte van verschillende bronnen, waaronder een nieuwe lokale biomassacentrale. Voor Zaanstad-Oost is een warmteplan opgesteld dat de ontwikkeling van een duurzaam warmtenet kan ondersteunen.