Aansluiting zonneparken in Flevoland

Met name in landelijke gebieden, waaronder Flevoland, is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt of in zicht. Het uitbreiden van deze netten kost veel tijd. Hierdoor zijn op verschillende plekken wachtrijen ontstaan voor een aansluiting op het net of voor teruglevering van elektriciteit. Daarom wordt ook ingezet op slimme oplossingen om het bestaande net beter te benutten. In Zeewolde werd voor het eerst een zonnepark aangesloten op de vluchtstrook van het elektriciteitsnet. Deze zogenaamde vluchtstrook zijn reservekabels- en installaties en worden alleen gebruikt bij onderhoud of storingen. De capaciteit die beschikbaar komt, is niet toereikend voor alle duurzame plannen voor zon en wind in Flevoland. Daarom worden de komende jaren ook forse netuitbreidingen gerealiseerd, waaronder een uitbreiding van het verdeelstation in Zeewolde. De komende jaren worden tientallen miljoenen euro’s in Flevoland geïnvesteerd voor versterking en uitbreiding van het elektriciteitsnet.